Zakres działalności:

 • montaż instalacji elektrycznych dla domu i przemysłu
 • modernizacja i konserwacja instalacji elektrycznych
 • montaż przyłączy elektrycznych
 • produkcja i montaż rozdzielni elektrycznych
 • instalacje odgromowe
 • instalacje alarmowe
 • instalacje domofonowe
 • instalacje komputerowe
 • instalacje telefoniczne
 • instalacje fotowoltaiczne
 • odwierty pod studnie głębinowe
 • odwierty pod pompy ciepła
 • wynajem podnośników koszowych
 • inne elektroinstalacje

Projekt Unijny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Beneficjent: EL-KO Usługi Elektryczne Adrian Kołodziej

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności Firmy EL-KO Usługi Elektryczne, o usługi Odnawialnych Źródeł Energii

Cel Operacji: Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług związanych z odnawialnymi źródłami energii dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla Doliny Baryczy na lata 2016 – 2022 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Działania 19 LEADER zawartego w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

© Munda